Тя 🖤

Ангелски очи имаше... Не видях дяволската й душа.
Гласът й нежен замаскираше коварните слова.
Жаден за любов бях, а Тя изпи мен - сълза по сълза.
Устните й целуваха нежно и неусетно ми изпи кръвта.

Каква красота! Каква жена! Проклета да е любовта!
Проклет да съм и аз, че проклета е моята съдба!
Съгреших - душата си заложих в демонична игра,
а от Дявола и Бога най-жестоко ме наказа точно Тя.

Лъжлива красота! Ах, проклета сатана! Господи, каква жена!
Аз глупак явно съм бил, а Тя не е била невинна и добра.
Поведе ме към мрака през тунел от фалшива светлина.
В съжаление и мъка превърна всяка една моя светла мечта.

Но пак и пак, и пак бих избирал Нея пред грозната самота...


Creative Commons License

Авторските права на творбата са защитават от Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Вие сте свободни да:
  • Копирате и разпространявате материалите на какъвто и да е носител или формат. Лицензодателят не може да отмени тези свободи, стига да следвате лицензионните условия. 
При следните условия: 
  • Приписване - Трябва да предоставите подходящ кредит, да предоставите връзка към лиценза и да посочите дали са направени промени. Вие можете да направите това по всякакъв разумен начин, но по никакъв начин, това не означава, че лицензодателят одобрява вас или вашата употреба. 
  • Некомерсиален - Не можете да използвате материала за търговски цели. 
  • Без деривати - Ако ремиксирате, трансформирате или изграждате върху материала, не можете да разпространявате модифицирания материал. 
  • Няма допълнителни ограничения - Не можете да прилагате правни термини или технологични мерки, които правно ограничават другите да не правят каквото разреши лицензът. 
Забележки: 
  • Не е необходимо да спазвате лиценза за елементи от публичния домейн или когато употребата ви е разрешена от приложимо изключение или ограничение. 
  • Няма гаранции. Лицензът може да не ви дава всички разрешения, необходими за предназначението ви. Например, други права, като например реклама, поверителност или морални права, могат да ограничат използването на материала.-

Popular posts from this blog

Капан (Мисълта за тебе не ми дава мир)

Водовъртеж от лъжи 🌊

Силна 💎