Сън

Снимка: Бетина Борисова - Betsy
Аз те търсех, но ти ме намери,
съдбата с нас добре си поигра,
точния момент да дойдеш уцели,
неслучайна е дори случайността.
И ето...
Аз се сгуших в силните ти ръце,
а ти ме целуна нежно и страстно,
сърцето мое само за миг превзе,
очите никога не лъжат и е ясно -
ти вече знаеш, че съм твоя само,
аз дадох ти ключа за моята душа,
не, не прибързваме, не ни е рано,
просто любовта ужасно закъсня.
...
Събуждам се - всичко е било сън,
но бързо се опомням, че си реален
и някъде там си (аз сама не съм),
по образ на мечтите ми създаден.


Creative Commons License

Авторските права на творбата са защитават от Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Вие сте свободни да:
  • Копирате и разпространявате материалите на какъвто и да е носител или формат. Лицензодателят не може да отмени тези свободи, стига да следвате лицензионните условия. 
При следните условия: 
  • Приписване - Трябва да предоставите подходящ кредит, да предоставите връзка към лиценза и да посочите дали са направени промени. Вие можете да направите това по всякакъв разумен начин, но по никакъв начин, това не означава, че лицензодателят одобрява вас или вашата употреба. 
  • Некомерсиален - Не можете да използвате материала за търговски цели. 
  • Без деривати - Ако ремиксирате, трансформирате или изграждате върху материала, не можете да разпространявате модифицирания материал. 
  • Няма допълнителни ограничения - Не можете да прилагате правни термини или технологични мерки, които правно ограничават другите да не правят каквото разреши лицензът. 
Забележки: 
  • Не е необходимо да спазвате лиценза за елементи от публичния домейн или когато употребата ви е разрешена от приложимо изключение или ограничение. 
  • Няма гаранции. Лицензът може да не ви дава всички разрешения, необходими за предназначението ви. Например, други права, като например реклама, поверителност или морални права, могат да ограничат използването на материала.

Popular posts from this blog

Капан (Мисълта за тебе не ми дава мир)

Водовъртеж от лъжи 🌊

Силна 💎