Пролет 🌸

Погали ме нежно топъл лъч от небето
и се събудих след дългия зимен сън.
Пролет е вече - и в ума ми, и в сърцето,
преобрази се светът ми отвътре навън.

Сега съм силна като малкото кокиче,
което самично е надвило тежкия сняг.
Душата ми цъфти като младо дръвче,
обсипано с най-красивия розов цвят.

Бяла лястовичка кацна на моето рамо.
Чакана пролет неочаквано ме връхлетя.
На това са способни неговите очи само.
Сега разбрах - птиците пеят за любовта.


Creative Commons License

Авторските права на творбата са защитават от Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Вие сте свободни да:
  • Копирате и разпространявате материалите на какъвто и да е носител или формат. Лицензодателят не може да отмени тези свободи, стига да следвате лицензионните условия. 
При следните условия: 
  • Приписване - Трябва да предоставите подходящ кредит, да предоставите връзка към лиценза и да посочите дали са направени промени. Вие можете да направите това по всякакъв разумен начин, но по никакъв начин, това не означава, че лицензодателят одобрява вас или вашата употреба. 
  • Некомерсиален - Не можете да използвате материала за търговски цели. 
  • Без деривати - Ако ремиксирате, трансформирате или изграждате върху материала, не можете да разпространявате модифицирания материал. 
  • Няма допълнителни ограничения - Не можете да прилагате правни термини или технологични мерки, които правно ограничават другите да не правят каквото разреши лицензът. 
Забележки: 
  • Не е необходимо да спазвате лиценза за елементи от публичния домейн или когато употребата ви е разрешена от приложимо изключение или ограничение. 
  • Няма гаранции. Лицензът може да не ви дава всички разрешения, необходими за предназначението ви. Например, други права, като например реклама, поверителност или морални права, могат да ограничат използването на материала.

Popular posts from this blog

Мисълта за тебе не ми дава мир

. . .

Водовъртеж от лъжи 🌊