За страданието с усмивка :)

Страданието е висша сила, която калява
неукрепналите или още младите души
и не бива да създава грозна представа
за красивото, което тепърва ни престои.

Не то провокира в хората мисли злобни,
слабост и глупост карат човек да съгреши.
Лесно постигнатите радости са отровни
за истински стойностните в живота мечти.

Страданието пътя на щастието очертава,
човешките характери проверява и гради.
Аз съм пътница, която се спъва и пада
и въпреки раните напред упорите върви.

Страданието е едно велико вдъхновение -
всеки търси някъде утеха, когато скърби
и само в мъката се ражда онова прозрение,
което е способно към добро да ни промени.

Страданието е участ за човека прозорлив -
през сълзи той вижда невидимото за очите.
Преживелият тъга дълбока отива си щастлив.
Страданието единствено извисява ни душите.

Автор: Теодора Цветославова Тодорова

Popular posts from this blog

Капан (Мисълта за тебе не ми дава мир)

Водовъртеж от лъжи 🌊

Силна 💎